menu search
more_vert
در اینجا می خواهیم بهترین و بدترین شهر بازی های شهر را معرفی کنیم
https://eitaa.com/joinchat/68551436Cb1cbad916c
thumb_up_off_alt 1 پسندیده thumb_down_off_alt 0 نپسندیده

1 پاسخ

more_vert
بهترین شهربازی غدیر است و بدترین شهربازی الغدیر که سمت پاساژ الغدیر سمت حرم است

شهربازی غدیر بدلیل وسایل پرهیجان در قم بهترین شهربازی است و الغدیر فقط برای کودکان زیر 10 سال است
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده

سوالات مشابه

thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
0 پاسخ
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
1 پاسخ
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
0 پاسخ
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 1 نپسندیده
1 پاسخ
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
0 پاسخ
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
1 پاسخ
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
0 پاسخ
thumb_up_off_alt 2 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
2 پاسخ
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
0 پاسخ
thumb_up_off_alt 0 دوستدار thumb_down_off_alt 0 نپسندیده
0 پاسخ

308 سوال

116 پاسخ

36 نظر

141 کاربر

به علی نوین خوش آمدید, مکانی برای پرسش سوال و دریافت پاسخ از دیگر کاربران این مجموعه.
...